دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
معرفی
  وظایف
  اعضا
  بخشنامه ها


ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

سابقه کار

1

محمدرضا مظفری

دکتری ریاضی

رییس کارگزینی هیات علمی

استادیار

2

لاله سپهری آرا

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

مسئول صدور احکام کارگزینی هیات علمی

10 سال

3

آزاده حسینی

کارشناسی کامپیوتر

کارگزین

10 سال