دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

 

نام : علیرضا

نام خانوادگی : تهوّر

عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 
جهت مشاهده اطلاعات بیشتر  اینجا را کلیک نمائید.