دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تعطیلی کلاس های دانشکده های اقتصاد و مدیریت و مهندسی 1 و 2 ،وحقوق و سیاسی در تاریخ های7/2/96 و 8/2/961396-1-29

 

 

با توجه به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد  در تاریخ های07/02/96 و 08/02/96تمامی کلاس های دانشکده های اقتصاد و مدیریت و مهندسی 1 و 2 ،وحقوق و سیاسی در تاریخ های فوق تعطیل می باشد.

 

                                                                                                                                        معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز