دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تغییر تاریخ امتحانات تاریخ های 24 و 28 خرداد ماه 1396

تغییر تاریخ امتحانات تاریخ های 24 و 28 خرداد ماه 1396

1396-1-26

قابل توجه دانشجویان محترم :
 باتوجه به تقارن امتحانات پایان ترم روزهای 24 و 28 خرداد 96  با لیالی قدر ماه مبارک رمضان ، امتحانات 96/3/24 به تاریخ 96/4/1 و امتحانات 96/3/28 به تاریخ 96/4/3 همان ساعت انتفال می یابد.


معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز