دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

لینک های پرتال آموزشی دانشگاه

hadad hadad

1395-11-5


به منظور سرویس دهی و کنترل ترافیک شبکه در ایام انتخاب واحد، از این تاریخ کلیه اساتید و دانشجویان عزیز می توانند از طریق لینکهای زیر به پورتال آموزشی دانشگاه متصل شوند:


با توجه به شروع انتخاب واحد ورودی های مختلف از ساعت 9 صبح، پیشنهاد می گردد برای پرداخت شهریه، مشاهده لیست دروس، ثبت نمرات توسط اساتید و موارد غیر مرتبط با ثبت درس در ساعاتی غیر از 8 تا 11 صبح اقدام فرمایید تا با مشکل مواجه نگردید و در این ساعات فقط اقدام به ثبت مشخصه های درسی خود نمایید. 

با تشکر - فناوری اطلاعات و ارتباطات