دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

محل صدور گواهی اشتغال به تحصیل1395-10-18

قابل توجه دانشجویان گرامی

به منظور رفاه حال دانشجویان عزیز    از روز 15/10/95     گواهی  اشتغال  به تحصیل، در ادارات آموزش دانشکده ها     صادر می گردد .