دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

تاریخ جدید امتحانات لغو شده تاریخ های 21،20 و 22 دی ماه 13951395-10-25

به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع میرساند امتحانات لغو شده روزهای دوشنبه 20/10/95 ، سه شنبه 21/10/95 و چهارشنبه 22/10/95 به ترتیب به روزهای شنبه 2/11/95 ، یکشنبه 3/11/95 و دوشنبه 4/11/95 در همان ساعتهای قبل ، منتقل شده است.

حوزه مرکزی آموزش دانشگاه

22 / 10 / 95