دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اطلاعیه در خصوص اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول95/961395-10-11

قابل توجه دانشجویان عزیز

جهت اخذ کارت  ورود به جلسه امتحانات پایان نیمسال اول 96/95 از تاریخ 13/10/95 با مراجعه به سایت آموزشی دانشگاه  اقدام نموده و پس از  بررسی با دروس اخذ شده در صورت ایراد  به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.بدیهی است کارت های اخذ شده قبل از تاریخ فوق فاقد اعتبار می باشد.

با سپاس

آموزش دانشگاه