دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


فریبا بلادی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی با 22 سال سابقه کار
شماره تماس 07136191331