دانشگاه آزاد اسلامی شیراز


مدیریت کل خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اداره کل ، وظیفه بررسی ، بروزرسانی و نظارت دقیق بر حسن اجرای آئین نامه های آموزشی ابلاغی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برای تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی را بر عهده دارد. در این راستا ، آموزش مداوم و اطلاع رسانی کافی به مدیران و کارشناسان آموزشی دانشکده ها از اهم فعالیت این بخش به شمار می رود. این مدیریت ، همچنین از طریق برقراری ارتباط مستمر با مدیران گروههای آموزشی و تشکیل جلسات مربوطه ، در جهت اجرای دقیق قوانین آموزشی  فعالیت می کند. در این راستا ، برخی از فعالیتهای مورد نظر در این حوزه به قرار زیر می باشند :

1 – بروزرسانی اطلاعات مندرج در آئین نامه های آموزشی مقاطع مختلف ، بر اساس آخرین بخشنامه های آموزشی دریافتی از سازمان مرکزی دانشگاه .

2 – نظارت بر اجرای دقیق قوانین آموزشی .

3 – نظارت بر اجرای فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود .

4 – نظارت بر اجرای دقیق برنامه ریزی ترمیک گروههای آموزشی .

5 – تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی دانشگاه ، شورای تحصیلات تکمیلی  و کمیسیون موارد خاص واحد .

6 – پیگیری و نظارت دقیق بر اجرای امتحانات پایان نیمسال .

7 – تکمیل و کنترل نهایی پرونده های دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و ارجاع این پرونده ها به اداره فارغ التحصیلان .

 

8 – پیگیری لازم جهت ایجاد رشته های جدید (به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی)

 

مدیریت برنامه ریزی آموزشی

 

 

برنامه ریزی آموزشی  یکی از  مهم ترین  نظام های برنامه ریزی درهرکشور است . برداشتی است منطقی و عملی برای حل مسایل آموزشی.

 در فرآيند برنامه ريزي قبل از هر اقدامي بايد هدفهاي آموزشي براي توسعه آموزش از نظر كمي و كيفي ، در طول زمان مورد نظر بعنوان نخستين مرحله تدوين شود يعني اهدافي كه در جريان اجراي يك برنامه آموزشي ميخواهيم بدان دست يابيم مشخص گردد سپس منابع مورد نياز براي تحقق بخشيدن به هدفهاي آموزشي تعين شود و اين مرحله شامل پيش بيني منابع آموزشي ، امكانات آموزشي ، اقتصادي و مالي مورد نياز يراي اجراي يك برنامه است كه بدون در نظر گرفتن آن تحقق اهداف آموزشي ميسر و ممكن نخواهد بود . تعيين منابع مورد نياز در برنامه آموزشي نيزهمانند اهداف از دو جنبه كمي و كيفي برخوردار است .

 اهداف

 بهينه سازي وانطباق استانداردهاي آموزشي در سطح دانشگاه  

 

 اصلاح و بهبود نظام آموزشي براساس نظارت وارزشيابي

 

ارتقاء ميزان كارآئي اعضاي هيئت علمي

 

گسترش هدفمند و برنامه ريزي شده دوره ها و رشته هاي دانشگاه

 

ارزيابي و كنترل ميزان افت و رشد تحصيلي دانشجويان