دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
 

دانشکده حقوق و علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه و مقطع تحت سرپرستی

1

مهدی ظرافتکار

کارشناسی و کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی، عرب و تطبیقی

2

محمدجواد ریاستی

کارشناسی - زبان انگلیسی (مترجمی ، تربیت دبیری ، عمومی)

3

احسان رسائی

کارشناسی ارشد - زبان انگلیسی

4

محمدصادق باقری

دکتری - زبان انگلیسی

5

محمدکاظم کاوه پیشقدم

کارشناسی و کارشناسی ارشد - علوم سیاسی

6

مهسا حسینی مقدم

کارشناسی - حقوق

7

مصطفی ماندگار

کارشناسی ارشد و دکتری - حقوق خصوصی

8

محسن شیخ الاسلامی

کارشناسی ارشد- حقوق بین الملل

9

کورش استوارسنگری

دکتری - حقوق عمومی و بین الملل

10

غلامرضا سلطانفر

کارشناسی ارشد - حقوق جزا و جرم شناسی

11

محمدحسین انصاری

کارشناسی و کارشناسی ارشد - فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه و مقطع تحت سرپرستی

1

جلیل خداپرست

کارشناسی و کارشناسی ارشد - اقتصاد

2

هاشم زارع

دکتری - اقتصاد

3

سعید رازقی

کارشناسی - مدیریت بیمه

4

محمدعلی موتمن

کارشناسی - مدیریت بازرگانی و صنعتی

5

فضل اله کاظمی

کارشناسی ارشد - مدیریت اجرایی

6

محمد مظفری

کارشناسی و کارشناسی ارشد - آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشی

7

مرتضی شفیعی

کارشناسی ارشد و دکتری- مدیریت صنعتی و خدمات بهداشتی درمانی

8

غلامعباس  پایدار

کارشناسی - حسابداری

9

الهه برزگر

کارشناسی ارشد - حسابداری

10

ساره بهزادی پور

کارشناسی ارشد - روانشناسی بالینی و عمومی

11

حمید محمودیان

معارف اسلامی (عمومی)

 

 

دانشکده علوم ، کشاورزی و فناوری های نوین

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه و مقطع تحت سرپرستی

1

مهرزاد احمدی ابنوی

ریاضیات عمومی

2

محمدهادی هوشمند

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری - ریاضی

3

علی اصغر امیری

کارشناسی و کارشناسی ارشد - شیمی

4

لادن رضایی

کارشناسی و کارشناسی ارشد - فیزیک

5

کورس یزدجردی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری - زمین شناسی

6

نعمت اله رزمی

کارشناسی ارشد - بیوشیمی

7

محمدامین عدالت منش

کارشناسی ارشد و دکتری - زیست شناسی فیزیولوژی جانوری

8

نیما بهادر

کارشناسی ارشد و دکتری - زیست شناسی میکروبیولوژی

9

سیدامیر شمس نیا

کارشناسی - کلیه رشته های علوم کشاورزی

10

علیرضا افتخاریان

کارشناسی ارشد - باغبانی و گیاهان دارویی

12

رضا افشین شریفان

کارشناسی ارشد - آبیاری، زهکشی، منابع آب و خاکشناسی

13

شهرام حسامی

کارشناسی ارشد و دکتری - بیماری شناسی، علف هرز و حشره شناسی

 

 

دانشکده مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه و مقطع تحت سرپرستی

1

محمدمهدی توکل

کارشناسی - مکانیک (کلیه گرایشها)

2

احمد افسری

کارشناسی ارشد - مکانیک (ساخت و تولید)

3

علیرضا تهور

کارشناسی ارشد و دکتری - مکانیک (تبدیل انرژی) و مکانیک (جامدات)

4

مهدی محرابی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته - کامپیوتر

5

الهام پروین نیا

کارشناسی ارشد و دکتری- کامپیوتر

6

مهناز زارعی

کارشناسی و کارشناسی ارشد - صنایع

7

زهره فرخی

کارشناسی - صنایع و بهره برداری راه آهن

8

فرشاد پسران

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری- برق

9

رضا رحمت خواه

کارشناسی - عمران

10

پیمان قطعی

کارشناسی ارشد - عمران

11

سیدعلی خسروی فرد

کارشناسی - مهندسی مواد

12

اصغر گندمکار

کارشناسی - مهندسی شیمی و نفت

13

محمود رضا حجتی

کارشناسی ارشد و دکتری- مهندسی شیمی

48

امین ربیعی زاده

کارشناسی ارشد - مهندسی متالوژی

49

مهدی شریف

کارشناسی و کارشناسی ارشد - پلیمر

 

 

دانشکده هنر و معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه و مقطع تحت سرپرستی

50

الهام دهقانی

کارشناسی - معماری

51

مرجان شهاب زاده

کارشناسی - شهرسازی

52

هادی کشمیری

کارشناسی ارشد - شهرسازی

53

خسرو موحد

دکتری - معماری

54

مهرزاد مقدسی

تربیت بدنی (عمومی)

55

احمد ترک فرد

کارشناسی ارشد - تربیت بدنی

56

الهام ظریفکارفرد

کارشناسی - نقاشی

57

علی رادمان

کارشناسی - موسیقی

58

علیرضا بنیادی

کارشناسی - نمایش (کارگردانی و ادبیات نمایشی)