دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
کمیسیون موارد خاص واحد
  اهداف و وظایف
  کارشناس کمیسیون

 

 

از وظایف کمیسیون موارد خاص آموزشی، بررسی وضعیت آموزشی و تقاضای دانشجویان واحد شیراز، آموزشکده سما، و مراکز خفر، کوار، خرامه و داریون و طرح در کمیسیون موارد خاص واحد و صدور مجوزهای لازم با توجه به اختیارات کمیسیون موارد خاص سطح 3 که از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشخص شده است می باشد.

از جمله موارد قابل طرح در کمیسیون موارد خاص واحد به شرح ذیل است:

1-      اخراج به دلیل مشروطی

2-      اخراج به دلیل اتمام سقف سنوات

3-      ثبت نام با تأخیر

4-      وقفه و انصراف از تحصیل

5-      تداخل تحصیلی

6-      دروس جبرانی ترمیم معدل(ماده 47)

7-      معرفی به استاد : الف: تا 6 واحد درسی

ب- 6 واحد جهت اخذ مدرک کاردانی در رشته

ج- 6 واحد درس نظری-عملی که قبلاً اخذ شده

د- اخذ مجدد معرفی به استاد برای مرتبه دوم

8-      مرخصی تحصیلی مازاد بر سقف

9-      استفاده مجدد از ماده 55

10-   مرخصی زایمان

11-   عدم رعایت تقدم و تأخر دروس انتخابی

12-   مهمان شدن در تابستان در 2 واحد دانشگاهی

13-   معادلسازی دروس

و.....