دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

                                                        ارتباط با حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آدرس الکترونیکی

1

دکتر علیرضا  تهور

معاون آموزشی

36410047-071

ath@iaushiraz.net

2

حمید رضا توحیدیان

مسوول دفتر

36191307-071

----

3

دکتر امین شایگان

مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

36191329-071

shaygan@iaushiraz.ac.ir

4

عباس غلام پور

مدیر  برنامه ریزی آموزشی

36191391-071

Abbasgholampoor50@yahoo.com

5

امید موسایی

رئیس اداره ثبت نام و آزمون

36191339-071

omidmosaee@yahoo.com

6

زهرا شیرین فشان

کارشناس کمیسیون و شورای آموزشی

36191335-071

-----

7

فریبا بلادی

رئیس اداره امتحانات

36191331-071

-----

8

دکتر محمد رضا مظفری

رئیس اداره هیات علمی

36191342-071

Yahoo.com@854 mozaffari

9

لاله سپهری آرا

مسوول کارگزینی هیات علمی

36191342-071

Sepehri_laleh@yahoo.com